Dječja grupa

Dječja grupa

Najbolji način za razvoj djeteta je kroz džiudžicu igre!  Djeca su oduševljena dok ih uče,  potpuno su defanzivne i ne uključuju udrace! Mogućnost vježbanja roditelja sa djetetom!

 • Program koji nude Sportsko udruženje Feniks i Kiki Melo Akademija ima potpuno drugačiji pristup u odnosu na većinu drugih borilačkih programa na koje možete naići (većina je zasnovana je na udaranju
  napadača žestokim udarcima rukama, laktovima, koljenima…).
 • Sve tehnike koje djeca uče su potpuno defanzivne i ne uključuju udrace. Ustvari, mi učimo djecu kako da izbjegnu konfrontacije riječima tako da nikada ne iniciraju psihičku agresiju. Ukoliko je ipak dijete napadnuto mi nudimo tehnike za nenasilno neutralizovanje prijetnje i održavanje kojntrole nad napadačem dok ne stigne pomoć.

Kroz naš program radi se na savjesti djece, tako da oni sami ne postaju nasilni.

Djecja grupa Brazilske dziudzice Banja Luka

 

Pravila za korišćenje

Učiti džiudžicu djecu bez podučavanja kako i kada da se koristi isto je kao da nekome dati oružje a da ga ne prethodno niste naučili rukovati.
Naš program jedinstven je  po tome što se djeci precizno skreće pažnja na to kada mogu, a kada ne koristiti tehnike koje uče.

Postoji pet osnovnih pravila:

 • Prvo pravilo: Izbjegavaj borbu po svaku cijenu
 • Drugo Pravilo: Ako si psihološki napadnut, brani se
 • Treće Pravilo: Ako si verbalno napadnut razgovaraj, pregovaraj i i verbalno zaustavljaj
 • Četvrto pravilo: Nikada ne udaraj ili šutiraj napadača, uspostavi kontrolu i pregovaraj
 • Peto pravilo: Kada primjenjuješ zahvat koristi minimalnu silu i pregovaraj

Kreativno učenje uz podršku trenera

 • Metodologija prenošenja znanja samoodbrane za djecu koje nudi Sportsko udruženje Feniks je potpuno
  drugačija od uobičajenih u drugim školama borilačkih sportova.
 • Sve osnovne tehnike prezentovane su u formi džiudžicu igara tako da su djeca oduševljena dok ih uče.
 • U samom učenju se uvijek koristi metoda podrške (podstreka) umjesto zadržavanja i skretanja
  pažnje na grešku. Kada djete pogriješi, mi se ne fokusiramo na grešku, naprotiv, mi naglašavamo i
  podržavamo pravilnoizvedeni dio tehnike.
 • Pažljivim korišćenjem ovih pozitivnih metoda pomoći ćemo djeci da dostignu svoj puni potencijal i ujedno sačuvati njihovu ljubav prema vještini.